Valsts zemes dienests informē pašvaldības par plānotajām izmaiņām kadastrālajās vērtībās

2012. gada 2. aprīlis, Kadastrālā vērtība

Ņemot vērā, ka Valsts zemes dienesta aprēķinātajām kadastrālajām vērtībām ir svarīga loma nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanā, martā dienesta speciālisti ir apmeklējuši sešas lielākās pašvaldības (Ventspils,  Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jūrmala), lai pirms iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā iepazīstinātu pašvaldību pārstāvjus ar aktualizēto vērtību zonējumu un bāzes vērtību projektu. Š.g. 3.aprīlī Valsts zemes dienesta speciālisti tiksies ar Jelgavas pilsētas domi un 5.aprīlī ar Valmieras pilsētas domi.

Pirms šiem izbraucieniem Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta speciālisti ir jau tikušies ar Rīgas pilsētas Attīstības departamenta, Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālistiem un arī Mežaparka attīstības biedrības pārstāvjiem un pārrunājuši aktuālos kadastrālās vērtēšanas jautājumus.

Valsts zemes dienesta pārstāvji tikšanās laikā informēja pašvaldības arī par no 2012.gada spēkā esošajiem pilnveidojumiem ēku vērtēšanas modeļos un to ietekmi kadastrālajās vērtībās, kā arī plānotajām izmaiņām vērtēšanā un kadastra datu ieguvē saistībā ar izstrādājamo koncepcijas projektu „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošana un kadastra datu aktualitātes nodrošināšana”.

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”  (Vērtēšanas noteikumi) paredz kadastrālo vērtību bāzi izstrādāt katru gadu, bet vērtību zonējumus ik pa četriem gadiem. Šogad tiks aktualizēts rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums un bāzes vērtību noteikšana rūpniecības apbūves nekustamajiem īpašumiem.  Savukārt pārējām nekustamo īpašumu grupām (lauku nekustamo īpašumu grupa, dzīvojamās apbūves īpašumu grupa, komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupa) tiks izvērtēta bāzes vērtību izvērtēšana atbilstoši aktuālajai nekustamā īpašuma tirgus situācijai.

Aktualizēto vērtību zonējumu un bāzes vērtības Ministru kabinetā apstiprina līdz 15.jūnijam un vērtību aprēķinam stājas spēkā ar nākamā gada 1.janvāri.

Ar izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam ir iespējams iepazīties Valsts zemes dienesta mājas lapā.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra