Vidējās darījumu cenas

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 70.pantam, Dienests uzkrāj un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas. Informāciju par nekustamo īpašumu pirkumu darījumiem regulāri saņem no zemesgrāmatām un uzkrāj Kadastra informācijas sistēmas uzturētajā nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē. Uz 2019.gada 1.janvāri reģistrēti ap 840 000 darījumu.

Dienests publicē nekustamo īpašumu vidējās darījumu cenas pa pusgadiem un pa nekustamo īpašumu segmentiem – dzīvokļi, savrupmājas un lauksaimniecības zeme.

Vidējo darījumu cenu aprēķinā nav izmantoti darījumi ar papildu saistībām (uzturlīgumi), darījumi starp radiniekiem vai saistītiem uzņēmumiem, piespiedu darījumi utml.

Dzīvokļiem un savrupmājām vidējās darījumu cenas parādītas pa teritoriju grupām – Rīga, Jūrmala, pārējās republikas pilsētas, Pierīga, reģiona pilsētas un mazpilsētas.  Lauksaimniecības zemei – valsts, plānošanas reģioni.

Dati pieejami no 2011. gada un to turpmākais publicēšanas datums ir uz katra gada 1. martu un 1. oktobri.

Līdz 2014.gadam Dienesta sagatavotie tirgus cenu izmaiņu indeksi pieejami šeit.

Dzīvokļu cenas

 


 


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra