Tendences

Tendences: nekustamā īpašuma tirgus cenu izmaiņu indekss

Zemāk pieejams līdz 2014.gada pirmajam pusgadam Dienesta aprēķinātais nekustamā īpašuma tirgus cenu izmaiņu indekss. Kopš 2014.gada, izmantojot Dienesta nodoto informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, mājokļa cenu indeksu aprēķina Centrālā statistikas pārvalde.

CSP Mājokļa cenu indekss

Valsts zemes dienests, sekojot līdzi izmaiņām nekustamā īpašuma tirgū, katra mēneša sākumā aprēķināja cenu indeksus*, aprēķinos izmantojot Zemesgrāmatā oficiāli reģistrētos pirkuma darījumus (uz 2018.gada 1.janvāri datu bāzē uzkrāts vairāk kā 778 000 darījumu). Aprēķinātie cenu indeksi atspoguļo vidējās cenu svārstības apskatāmajā teritorijā un laika periodā.

Tā kā īpašumtiesības Zemesgrāmatā bieži netiek nostiprinātas uzreiz pēc darījuma, tad vienlaicīgi tiek precizēti arī iepriekšējā periodā aprēķinātie cenu indeksi.

Cenu izmaiņu tendence valstī (pret 2005.gada pirmo pusgadu) redzama 1.attēlā.

1.attēls. Cenu izmaiņu tendence valstī pret 2005.gada pirmo pusgadu

No 1. attēla redzams, ka Valsts cenu indeksam ilgtermiņā ir tendence pieaugt: no zemāka punkta ar vērtību „1” 2010.gada beigās līdz vērtībai „1.4” 2014.gada vidū. Pēdējā gada laikā pieaugums ir minimāls – dažu procentu robežās.

Jāatzīmē, ka cenu indeksa aprēķinā tiek ietvertas visas nekustamo īpašumu darījumu objektu grupas (grupu dalījumu skatīt nekustamā īpašuma tirgus cenu indeksa noteikšanas metodikā). Tas nozīmē, ka cenu indeksu ietekmē ne tikai darījumu cenu izmaiņas darījumu objektu grupā, bet arī tirgus struktūras maiņa, tajā skaitā vienas grupas ietvaros. Līdz ar to nevar apgalvot, ka cenu indeksa svārstības īstermiņā atspoguļo nekustamā īpašuma vērtību maiņu. Pēdējā gada laikā cenu indeksa svārstības saistītas ar to, ka vairāku darījumu objektu grupu ietvaros tieši mainījās struktūra, piemēram, cenu indeksa pazemināšanās laika posmā 2013.gada aprīlis – oktobris saistīta ar to, ka vairākās grupās vairāk darījumu notika ar lētākiem īpašumiem, un tas nav saistīts ar nekustamā īpašuma vērtību maiņu.

Nekustamā īpašuma vērtībām nav tendence pazemināties nevienā segmentā, tām ir tendence pieaugt. Straujākais pieaugums 2013. gadā bija lauksaimniecībā izmantojamai zemei.

Cenu svārstības pret 2005.gada pirmo pusgadu redzamas 2.attēlā.

2.attēls. Cenu izmaiņas valstī dažādās teritorijās un segmentos pret 2005.gada pirmo pusgadu

Cenu svārstības pret 2010.gada pirmo pusgadu redzamas 3.attēlā.

3.attēls. Cenu izmaiņas valstī dažādās teritorijās un segmentos pret 2010.gada pirmo pusgadu

* nekustamā īpašuma tirgus cenu indeksa noteikšanas metodika

Arhīvs

Piedāvājam iepazīties ar iepriekš sagatavotajiem pārskatiem par tirgus cenu izmaiņām

Maijs 2014
Aprīlis 2014
Marts 2014
Februāris 2014
Janvāris 2014
Decembris 2013
Novembris 2013
Oktobris 2013
Septembris 2013
Augusts 2013
Jūlijs 2013
Jūnijs 2013
Maijs 2013
Aprīlis 2013
Marts 2013
Februāris 2013
Janvāris 2013
Decembris 2012
Novembris 2012
Oktobris 2012
Septembris 2012
Augusts 2012
Jūlijs 2012
Jūnijs 2012
Maijs 2012
Aprīlis 2012
Marts 2012
Februāris 2012
Janvāris 2012
Decembris 2011
Novembris 2011
Oktobris 2011
Septembris 2011


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra