Statistika

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji

Pārskati tiek aktualizēti reizi mēnesī, ievērojot aktuālo datu bāzē uzkrāto tirgus informāciju, kas tiek papildināta katru dienu. Katrs pārskats tiek piedāvāts par trīs dažādiem laika periodiem – par gadu, pusgadu un ceturksni. Izvēle par „gadu” nozīmē, ka pārskats tiek attēlots par diviem pilniem iepriekšējiem gadiem, par „pusgadu”- par diviem pilniem iepriekšējiem pusgadiem, savukārt, par „ceturksni”- par diviem pilniem iepriekšējiem ceturkšņiem. Gadi mainās 1.februārī, pusgadi mainās 1.februārī un 1.augustā, bet ceturkšņi – 1.februārī, 1.maijā, 1.augustā un 1.novembrī.

Uz 2019.gada 1.janvāri datu bāzē bija uzkrāts vairāk kā 840 000 darījumu.

Dati sagatavoti automātiski, neveicot manuālu darījumu analīzi.

Informācija par iespēju iegūt datus par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem un darījuma objektiem ir pieejama šeit.

 1. Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta veida
 2. Darījumu sadalījums pēc darījuma objekta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
 3. Individuālās apbūves zemes cenas
 4. Ražošanas uzņēmumu apbūves zemes cenas
 5. Komerciālā rakstura apbūves zemes cenas
 6. Lauksaimniecības zemes cenas
 7. Mežsaimniecības zemes cenas
 8. Individuālo dzīvojamo māju cenas
 9. Dzīvokļu cenas


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra