Pārskati

Lai sekmētu sabiedrības izpratni par kadastrālās vērtēšanas jautājumiem, Dienests gatavo tematiskos pārskatus, analizējot aktuālo nekustamā īpašuma tirgus informāciju kontekstā ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto.

2016. – 2018.gada pārskati (Lauku zemes tirgus, Baltijas valstu tirgus)

2015.gada pārskati (Dalītais īpašums, Baltijas valstu tirgus, kreditēšanas ietekme)

2014.gada pārskati (Ārvalstnieki, lauku zemes tirgus)

2013.gada pārskati (Lauku zemes tirgus, biroja telpu tirgus, kultūrvēsturiskie pieminekļi, ārvalstnieki)

2012.gada pārskati (L/s un meža zemes tirgus, nodokļa vienotā likme, dalītais īpašums, dzīvokļu tirgus)


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra