Tirgus dati

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienests uztur Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, kas ir plašākā Latvijā. Datu bāzē tiek uzkrāti oficiālie no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtie dati par pirkuma darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem visā valstī.

Ar tirgus datiem piedāvājam iepazīties šādās sadaļās:

Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus – statistiskie rādītāji

Tendences: nekustamā īpašuma tirgus cenu izmaiņu indekss

Nekustamā īpašuma tirgus pārskati

Uz 2019.gada 1.janvāri datu bāzē bija uzkrāts aptuveni 840 000 darījumu.    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra