Speciālās vērtības

Valsts zemes dienests pēc klientu pieprasījuma aprēķina arī specializētas vērtības dažādiem dzīves gadījumiem. Tā ir iespējams aprēķināt:

Sākot no 2016.gada tikai nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām Dienests nosaka un pašvaldībām izsniedz:


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra