Speciālās vērtības lauku zemei 2019.gadā

Speciālās vērtības noteiktas lauku teritoriju zemes vienībām (zemes vienību daļām), kuru platība pārsniedz 3 ha un vismaz viens no nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem (nevis zemes lietošanas veids) ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme 01″, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 02″ vai “Ūdens objektu zeme 03 “.

Speciālās vērtības noteiktas pēc kadastra datu stāvokļa 2019.gada 1.janvārī.

Ērtākai zemes vienību atrašanai, speciālās vērtības apkopotas valsts griezumā un pa novadiem. Sarakstā zemes vienība (zemes vienības daļa) meklējama pēc tās kadastra apzīmējuma.

Ja sarakstā zemes vienība nav atrodama, tad jāpārbauda vai tā atbilst speciālās vērtības noteikšanas kritērijiem (skatīt iepriekš). Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai (zemes vienība daļai) reģistrētā platība, lietošanas mērķis u.c. dati aplūkojami portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par speciālajām vērtībām skatīt šeit!

Speciālās vērtības valsts griezumā (15 MB; XLS)

Pa novadiem:

Ādažu novads   Aglonas novads   Aizkraukles novads   Aizputes novads   Aknīstes novads   Alojas novads   Alsungas novads   Alūksnes novads   Amatas novads   Apes novads   Auces novads   Babītes novads   Baldones novads   Baltinavas novads   Balvu novads   Bauskas novads   Beverīnas novads   Brocēnu novads  Burtnieku novads   Carnikavas novads   Cēsu novads   Cesvaines novads   Ciblas novads   Dagdas novads   Daugavpils novads   Dobeles novads   Dundagas novads   Durbes novads   Engures novads   Ērgļu novads   Garkalnes novads   Grobiņas novads   Gulbenes novads   Iecavas novads   Ikšķiles novads   Ilūkstes novads   Inčukalna novads   Jaunjelgavas novads   Jaunpiebalgas novads   Jaunpils novads   Jēkabpils novads   Jelgavas novads   Kandavas novads   Kārsavas novads   Ķeguma novads   Ķekavas novads   Kocēnu novads   Kokneses novads   Krāslavas novads   Krimuldas novads   Krustpils novads   Kuldīgas novads   Lielvārdes novads   Līgatnes novads   Limbažu novads   Līvānu novads   Lubānas novads   Ludzas novads   Madonas novads   Mālpils novads   Mārupes novads   Mazsalacas novads   Mērsraga novads   Naukšēnu novads   Neretas novads   Nīcas novads   Ogres novads   Olaines novads   Ozolnieku novads   Pārgaujas novads   Pāvilostas novads   Pļaviņu novads   Preiļu novads   Priekules novads   Priekuļu novads   Raunas novads   Rēzeknes novads   Riebiņu novads   Rojas novads   Ropažu novads   Rucavas novads   Rugāju novads   Rūjienas novads   Rundāles novads   Salacgrīvas novads   Salas novads   Salaspils novads   Saldus novads   Saulkrastu novads   Sējas novads   Siguldas novads   Skrīveru novads   Skrundas novads   Smiltenes novads   Stopiņu novads   Strenču novads   Talsu novads   Tērvetes novads   Tukuma novads   Vaiņodes novads   Valkas novads   Varakļānu novads   Vārkavas novads   Vecpiebalgas novads   Vecumnieku novads   Ventspils novads   Viesītes novads   Viļakas novads   Viļānu novads   Zilupes novads

Speciālās vērtības 2018. gadā

Speciālās vērtības 2017. gadā

Speciālās vērtības 2016. gadā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra