Savrupmājas kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji

Savrupmājas kadastrālo vērtību ietekmē šādi rādītāji:

 • Ēkas lielums un platību sadalījums – iekštelpas, ārtelpas (terase, nojume, balkons), palīgtelpas (garāža, kūts, pagrabs);
 • Ēkas labiekārtojumi – vai ir pieejama elektrība un kanalizācija;
 • Ēkas stāvoklis – fiziskais nolietojums, to iegūst, ēku kadastrāli uzmērot;
 • Apgrūtinājumi – valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

1. piemērs – labiekārtota ēka:

 • bez ārtelpām un palīgtelpām;
 • bez nolietojuma jeb jauna ēka;
 • ēkas bāzes vērtība, piemēram, 300 EUR/m2, kopējā platība, piemēram, 150 m2

Kadastrālā vērtība = 300 EUR/m2 x 150 m2 = 45 000 EUR jeb 300 EUR/m2

2.piemērs – ēka:

 • ar elektrību;
 • bez kanalizācijas;
 • ar nolietojumu 30 %;
 • ar balkonu 7 m2;
 • ar garāžu 1 stāvā 15 m2;
 • ar pagrabstāvu 30 m2;
 • ar nojumi 20 m2;
 • ēkas bāzes vērtība, piemēram, 300 EUR/m2, kopējā platība, piemēram, 150 m2

Piemērotie koeficienti:

 • balkonam, nojumei – 0.3;
 • garāžai 1. stāvā, pagrabstāvam – 0.6;
 • nav kanalizācijas – 0.8;
 • nolietojumam 30%  – 0.85.

Kadastrālā vērtība  =
300 EUR/m2 x(78 m2 + 0.3 x 27 m2 + 0.6 x 45 m2)x0.8×0.85=23 072 EUR jeb 154 EUR/m2
(27 m2 – balkona un nojumes platība, 45 m2 – pagraba un garāžas platība, 78 m2- pārējā mājas platība)


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra