Publikācijas

Sadaļā “Publikācijas” ir apkopota gan Valsts zemes dienesta, gan arī citu speciālistu sagatavotā informācija par tēmām, kas skar kadastrālo vērtēšanu. Aicinām iepazīties ar Valsts zemes dienesta un citu speciālistu sagatavotajiem rakstiem un sižetiem, pēc Valsts zemes dienesta datu bāzēs uzkrātajiem datiem sagatavotajiem pārskatiem un par kadastrālo vērtību sagatavotajām prezentācijām.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra