2012

2012.gada kadastrālo vērtību bāze

Apstiprināta ar Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.443 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2012. gadam”

Īsais apkopojums par kadastrālo vērtību izmaiņām 2012. gadā

 Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes 2012.gadam izstrādi

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 •  lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1.pielikums);
 •  meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2.pielikums);
 •  zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupām „Lauksaimniecības zeme” un „Ūdens objektu zeme” (3.pielikums);
 •  zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupas „Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja­mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4.pielikums);
 •  ēku tipu bāzes vērtības (5.pielikums).


Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 •  zemes bāzes vērtības (6.pielikums);
 •  zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (7.pielikums);
 •  ēku tipu bāzes vērtības (8.pielikums);
 •  ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (9.pielikums);
 •  telpu grupu bāzes vērtības (10.pielikums).


Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 •  zemes bāzes vērtības (11.pielikums);
 •  zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (12.pielikums);
 •  ēku tipu bāzes vērtības (13.pielikums);
 •  ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (14.pielikums).


Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai:


Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm
:

 •  inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās (20.pielikuma 1.tabula).
 •  inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir atšķirīgas pa vērtību zonām (20.pielikuma 2.tabula).


Vērtību zonējumi:

Noskaidrot vērtību zonu, kurā atrodas Jūsu īpašums, kā arī iepazīties ar attiecīgajā zonā apstiprinātajām bāzes vērtībām, iespējams VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv. Lai atvieglotu īpašumu meklēšanu, der iepazīties ar portāla publiskās daļas pamācību.

 •  lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2010.gadā (21.pielikums);
 •  meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2010.gadā (22.pielikums);
 •  dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011.gadā (23.pielikums);
 •  rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2008.gadā (24.pielikums);
 •  komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2009.gadā (25.pielikums).


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra