Izmaiņas Kadastrālās vērtēšanas noteikumos ar 2017.gadu

2016.gada 19.maijā Saeima pieņēma grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, ar kuriem pēc jau iepriekš pieņemtajiem kadastrālās vērtēšanas pilnveidojumiem (vērtību bāzes izstrāde uz noteiktu atskaites brīdi, kadastrālo vērtību atbilstība 85% apmērā tirgus darījumu cenām, daudzfunkcionālām ēkām tās vecuma izvērtēšana kadastrālās vērtības aprēķinā) izstrādātajai jaunajai kadastrālo vērtību bāzei mainīja tās spēkā pieņemšanas termiņu no 2017.gada uz 2018.gadu. Tas bija nepieciešams, lai Finanšu ministrija līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādātu risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanai, jo jaunās kadastrālās vērtības izraisīja būtisku kadastrālo vērtību kāpumu un nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu dzīvojamiem īpašumiem.

Tomēr ne visu jauno normu spēkā stāšanās ir pārcelta. Ir kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidojumi, kuru ieviešana nav saistāma ar jauno vērtību bāzi, tāpēc tie atbilstoši 2016.gada 13.septembrī Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem Kadastrālās vērtēšanas noteikumos (166.punkts), stāsies spēkā agrāk – jau no 2017.gada.

Iemesli, kāpēc 2017.gada 1.janvārī mainīsies īpašumu kadastrālās vērtības ir:

  • atjaunotām kultūrvēsturiskām ēkām kadastrālo vērtību nesamazinās kultūras pieminekļa statusa apgrūtinājumi, ja ēkai fiziskais nolietojums ir līdz 30%. Vērtības aprēķinā apgrūtinājumu samazinošo koeficientu piemēros tādai kultūrvēsturiskai ēkai, kurai nolietojums būs lielāka par 30%;
  • līdzīgi kā ēkām arī apbūves un lauku zemei kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemēros kultūrvēsturiskos apgrūtinājumus;
  • daudzstāvu dzīvokļiem vērtības aprēķinā izmantos augstāko nevis zemāko telpu
    grupas piesaistes stāvu, jo pamatā pazemes stāvā atrodas saimniecības telpas (pagrabi, kurtuves citas telpas) nevis dzīvoklis.

Prezentācija par izmaiņām

Plašāk par apgrūtinājumu izmaiņām ēkām

Plašāk par apgrūtinājumu izmaiņām zemei

Plašāk par piesaistes stāva maiņu dzīvokļiem

Zemes kadastrālo vērtību ar kultūrvēsturiskajiem apgrūtinājumiem izmaiņas Rīgā un Jūrmalā grafiskā veidā:

Kadastrālo vērtību izmaiņas visām zemes vienībām Jūrmalā

Kadastrālo vērtību izmaiņas dzīvojamās apbūves zemes vienībām Jūrmalā

Kadastrālo vērtību izmaiņas visām zemes vienībām Rīgā

Kadastrālo vērtību izmaiņas visām zemes vienībām Rīgas centrā

Kadastrālo vērtību izmaiņas dzīvojamās apbūves zemes vienībām Rīgā

Kadastrālo vērtību izmaiņas dzīvojamās apbūves zemes vienībām Rīgas centrā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra