Pieejams pētījums par kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanas iespējām

2014. gada 20. marts, Kadastrālā vērtība

Dienests publicē SIA “LATIO” veikto pētījumu “Kadastrālās vērtēšanas modeļu izvērtējums un pilnveidošanas iespējas”. Pētījums tika veikts pamatojoties uz 2012.gada 3.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.462, ar kuru pieņēma Kadastrālās vērtēšanas koncepciju.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt Latvijas kadastrālās vērtēšanas modeļus, sniedzot uz nekustamā īpašuma tirgus analīzes rezultātiem balstītus priekšlikumus modeļu, kas izmantojami masveida vērtēšanas procesā, pilnveidošanai.

Pētījums ietver divas daļas, kur pirmajā vērtēta esošā situācija (pieejamā tirgus informācija, kadastra dati, kadastrālo vērtību atbilstība tirgus vērtībām), savukārt otrajā daļā sniegti priekšlikumi vērtēšanas modeļu pilnveidošanai (vienota īpašuma vērtēšana, objektu grupēšana, papildus datu iegūšana u.c.).

Pētījums kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanai

Pētījuma pielikumi: 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums

Pētījuma anotācija


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra