Pieejama jauna tematiskā karte par ēkas galveno lietošanas veidu

2020. gada 15. aprīlis, Kadastrālā vērtība

Portālā kadastrs.lv tematiskās kartes papildinātas ar jaunu karti – “Ēkas galvenais lietošanas veids”.

Tematiskā karte sagatavota, lai vienkopus grafiski parādītu informāciju par to, kādus ēkas izmantošanas veidus pašvaldība ir saskaņojusi vai noteikusi.

Pēc  “Būvju klasifikācijas noteikumiem” lietošanas veids noteikts katrai Kadastrā  reģistrētai ēkai un telpu grupai. Ja ēkā ir vairākas telpu grupas ar atšķirīgām izmantošanām, galvenais lietošanas veids aprēķināts pēc kopējās izmantojamās platības procentuālā sadalījuma telpu grupām pa atsevišķiem lietošanas veidiem. Galvenais lietošanas veids norādīts arī būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentos.

Tematiskajā kartē ēkas un tām Kadastrā reģistrētais galvenais lietošanas veids ir attēloti ar atšķirīgām krāsām. Konkrētai ēkai galvenā lietošanas veida četru zīmju kods redzams kartes mērogā tuvākā par 1:10 000, savukārt galvenā lietošanas veida slānis kartē paliek aktīvs, ja mērogs būs tuvāk par 1:25 000. Ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes.

Kartē identificējot objektu, iespējams iegūt papildus informāciju – atribūtu tabulā norādīts ēkas tips un vērtēšanas modelis (aprēķina formula), kāds ir piemērots attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā.

Tematiskajā kartē ir attēloti ēkām Kadastrā reģistrētie aktuālie dati. Karti iespējams pārlūkot autentificējoties portālā kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi”.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra