Noskaidrot kadastrālo vērtību

Jebkura īpašuma kadastrālo vērtību iespējams noskaidrot portālā www.kadastrs.lv, savukārt par savu īpašumu – autorizējoties un izmantojot e-pakalpojumu pakalpojumu “Mani dati kadastrā” portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv.

Portālā www.kadastrs.lv ir iespējams bez maksas ne tikai noskaidrot jebkura īpašuma pašreizējo kadastrālo vērtību, bet arī spēkā esošos teritoriju zonējumus un bāzes vērtības, savukārt par nelielu samaksu – arī nākamajam gadam apstiprinātos teritoriju zonējumus un vērtības, ja tos jau ir apstiprinājis Ministru kabinets. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, nākamā gada zonējums un bāzes vērtības Ministru kabinetam ir jāapstiprina līdz 15. jūnijam.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra