Nākamgad plānoto kadastrālo vērtību izmaiņu ieviešanu pārceļ uz 2018. gadu

2016. gada 23. marts, Kadastrālā vērtība

Valsts zemes dienestā noslēdzies darbs pie noteikumu projekta par kadastrālo vērtību bāzi 2017.-2018. gadam. Tas tika gatavots, pildot 2014. gada jūlijā izvirzīto valdības uzdevumu novērst nepilnības dažādas kvalitātes mājokļu kadastrālajā vērtēšanā atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada augustā apstiprinātajām izmaiņām mājokļu vērtēšanas modelī. Tā rezultātā būtiski palielinās jauno, kvalitatīvo mājokļu vērtības, tuvinoties to tirgus vērtībām. Vislielākais palielinājums skar ekskluzīvos un īpaši kvalitatīvos mājokļus. Iegūtie rezultāti uzrāda, ka kadastrālo vērtību sistēmas attīstība atbilstoši mūsdienu situācijai nevar tikt ieviesta, ja tiek saglabāta spēkā esošā nodokļu sistēma.

Pārmaiņu nepieciešamību vērtēšanā jau pirms diviem gadiem rosināja gan Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), gan savās rekomendācijās Latvijai bija iekļāvis Starptautiskais Valūtas fonds. Viena un tā pati pieeja tika izmantota jauno, ekskluzīvo mājokļu un padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku vērtēšanā, kurās nav veikti uzlabojumi, un ēkās, kurās ir veikta daļēja renovācija. Atbilstoši ierosinājumiem vērtēšanā ņemts vērā gan ēku vecums, gan izdalītas augstas kvalitātes un ekskluzīvās apbūves teritorijas.

Lai novērstu neatbilstības, pilnveidojot vērtēšanas sistēmu attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām, vienlaikus taisnīgu un objektīvu vērtību nodrošināšanai radās nepieciešamība veikt izmaiņas arī savrupmāju vērtēšanā. Tas tika risināts, nosakot augstākas bāzes vērtības dzīvokļiem “jaunajos projektos” un mainot vērtību zonējumu teritorijās ar intensīvu attīstību. Tā rezultātā sagatavotajā noteikumu projektā par kadastrālo vērtību bāzi 2017.-2018. gadam būtiskākās izmaiņas attiecas gan uz mājokļu segmentu, gan individuālajai apbūvei paredzēto zemi.

Valsts zemes dienests jau iepriekš ir vērsis nodokļu politikas veidotāju uzmanību uz faktu, ka kadastrālās vērtēšanas sistēmas sakārtošanai atbilstoši mūsdienu situācijai ir jānotiek kopsolī ar nekustamā īpašuma nodokļa politikas pārskatīšanu. Pastāvošā nodokļa politika tika veidota laikā, kad kadastrālās vērtības bija vairākas reizes zemākas nekā šodien. Tāpēc vienlaikus ar jauno kadastrālo vērtību projektu ir sagatavoti priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanai.

Plānotais kadastrālo vērtību pieaugums mājokļiem (dzīvokļi un savrupmājas) un apbūves zemei neskars visu valsts teritoriju, bet attieksies uz apgabaliem, kur pēdējos gados novērota intensīva attīstība. Turklāt ēkas tiek vērtētas atbilstoši to kvalitātei, un vērtību pieaugums ekskluzīvajiem mājokļiem neietekmē pārējo teritorijā izvietoto ēku kadastrālo vērtību.

Pārskatot izmaiņas nodokļa politikā, uzmanība jāpievērš dzīvokļiem jaunajos projektos, t.i., daudzdzīvokļu ēkās, kuras nodotas ekspluatācijā pēc 2000. gada. Lai arī šie dzīvokļi veido tikai 5% no dzīvokļu kopskaita Latvijā – tie ir 32 tūkstoši dzīvokļu no vairāk nekā 500 tūkstošiem. Jaunajos projektos kadastrālo vērtību pieaugums nebūs mazāks par 30-40%. Šādi dzīvokļi lielākoties atrodas Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā.

Piemēram, 120 m2 dzīvoklim “Tomsona terasēs” Rīgā kadastrālā vērtība 2016. gadā ir 68 000 EUR. Jaunā vērtība būs 164 000 EUR. Savukārt 44 m2 dzīvoklim tuvumā esošā sērijveida mājā, kas nav jaunais projekts, kadastrālā vērtība 2016. gadā ir 24 000 EUR. Tā mainīsies uz 28 000 EUR.

Savukārt pārējiem dzīvokļiem ap 25% gadījumu vērtības samazināsies un aptuveni 40% gadījumu palielinājums nepārsniegs 3500 EUR. Tikai 4% gadījumu kadastrālās vērtības pieaugs par summu, kas lielāka par 10 000 EUR – pamatā tas ir Rīgas centrā.

Piemērojot plānotās bāzes vērtības, kadastrālo vērtību kāpums ir paredzams arī individuālām dzīvojamām mājām, īpaši tām, kas atrodas teritorijās, kur pēc 2000. gada notikusi intensīva attīstība. Tie ir gan jaunie ciemati Pierīgā, gan teritorijas Rīgā un Jūrmalā, kur, attīstoties jaunajai apbūvei, atjaunota arī no iepriekšējām paaudzēm mantotā apbūve. Ārpus Rīgas reģiona tās ir atsevišķas vietas, piemēram, vienotajā stilā izveidotajā ekskluzīvās apbūves ciematā “Amatciems” Drabešu pagastā, kas ir izdalīts atsevišķā vērtību zonā.

“Amatciemā” 306 m2 ēkas kadastrālā vērtība šobrīd ir 29 000 EUR, kas mainīsies uz 222 000 EUR jeb pieaugs 7,6 reizes. Savukārt ārpus “Amatciema” Drabešu pagasta lauku mājas (114 m2) kadastrālā vērtība ir 4200 EUR. Mainoties vērtībai, šī summa samazināsies uz 4100 EUR.

Kopumā valstī ap 40% savrupmāju vērtības samazināsies. Aptuveni 45% gadījumu palielinājums nepārsniegs 3500 EUR. Apmēram 8% gadījumu kadastrālās vērtības pieaugs par summu virs 10 000 EUR – kopumā tie ir 25 tūkstoši ēku no 305 tūkstošiem.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu uz ēkām attiecas progresīvais nekustamā īpašuma nodoklis. Pie kadastrālajām vērtībām līdz 56 000 EUR nodokļa likme ir 0,2% no vērtības, no 56 000 līdz 106 000 EUR nodokļa likme ir 0,4%, virs 106 000 EUR – 0,6%. Līdz ar to, vērtībai pieaugot divas reizes, nodoklis var pieaugt pat piecas reizes.

Piemēram, jaunai savrupmājai Pierīgā, Babītes novadā, kuras kadastrālā vērtība 2016. gadā ir 32 000 EUR, mainot vērtību, tā pieaugs līdz 140 000 EUR.

Pārrēķinot kadastrālo vērtību nākamajam divu gadu periodam, papildus patreizējiem 12 tūkstošiem māju ar vērtību virs 50 000 EUR šajā grupā nonāks vēl 10 tūkstoši māju. Šīm mājām mainīsies nodokļa likme, un tas ir pamats meklēt risinājumu nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanai.

Arī attiecībā uz individuālās apbūves zemēm kadastrālo vērtību pieaugums sagaidāms teritoriāli nelielā valsts daļā, pārsvarā dārgajās teritorijās, kur kadastrālā vērtība līdz šim ievērojami atpalika no nekustamo īpašumu tirgus vērtībām. Tādās kā Mežaparks, Ķīpsalas piekraste un centrs Rīgā, “Amatciems” Amatas novadā, kā arī jūras un Lielupes krasts Jūrmalas pilsētas teritorijā, jūras mala Carnikavas, Engures un Saulkrastu pašvaldībās. Vienlaikus šajās teritorijās atsevišķās vērtību zonās būs kadastrālo vērtību samazinājums.

Piemēram, zemes (0,14 ha) kadastrālā vērtība savrupmājai Babītes novadā šogad ir 7300 EUR, būs – 13 000 EUR. Savukārt Drabešu pagasta “Amatciemā” apbūves zemei (0,5 ha), kuras vērtība šogad ir 16 000 EUR, tā pieaugs līdz 55 000 EUR. Turpat Drabešu pagasta teritorijā, bet ārpus “Amatciema” lauku mājas apbūves zemes kadastrālā vērtība mainīsies no 1300 EUR uz 1900 EUR (platība 1,2 ha).

Kopumā valstī ap 40% individuālās apbūves zemēm kadastrālās vērtības samazināsies. Aptuveni 30% gadījumu palielinājums nepārsniegs 500 EUR. Vērtības pieaugs par vairāk nekā 2000 EUR aptuveni 15% gadījumu.

No citām īpašumu grupām atkārtots kadastrālo vērtību pieaugums nākamajā gadā visā valsts teritorijā skars lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Tomēr šajā grupā vērtību kāpums būtiski neietekmēs nodokļa maksājumus, jo jau 2015. gadā tika rasts risinājums, kā nodrošināt samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecības zemju īpašniekiem, piemērojot 10% nodokļa pieauguma ierobežojumu turpmākajiem 10 gadiem.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra