Latvijas avīzē par kadastrālo vērtību samazinājumu un NĪ nodokli kultūrvēsturiskai zemei

2018. gada 16. februāris, Kadastrālā vērtība

Šo piektdien (16.februārī) Latvijas avīzē ir publicēts raksts par to, kā 2018.gadā īpašumiem ar kultūrvēsturiskajiem apgrūtinājumiem būs zemāka kadastrālā vērtība un rezultātā arī nekustamā īpašuma nodoklis.

Kadastrālā vērtība par 30% samazināta dzīvojamās apbūves zemēm atbilstoši 2017.gada 18.maijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas noteica šādai zemei kadastrālās vērtības aprēķinā piemērot samazinošo koeficientu 0.7.Tiesa, šis samazinājums valstī neskar daudz zemes vienību, samazinošo koeficientu piemēro ~9000, lielākoties tās ir Rīgā un Jūrmalā.

Lasīt visu rakstu!


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra