Latvija avīzē par kadastrālo vērtību izmaiņu aplēsēm

2020. gada 29. aprīlis, Kadastrālā vērtība

Vadoties no Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktā, Dienests izstrādā jaunu kadastrālo vērtību bāzi ar atbilstību nekustamo īpašumu tirgu situācijai uz 2019.gada 1.jūliju. Nosakot jaunās bāzes tiek ņemta vērā arī šī gada 18.februārī Ministru kabinetā pieņemtā vērtēšanas metodika (MK 18.02.2020 noteikumi Nr.103 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi“).

Pirmie provizoriskie jauno kadastrālo vērtību aprēķini veikti š.g.janvārī, lai sagatavotu grozījumus Kadastra likumā un Nekustamā īpašuma nodokļa likumā attiecībā par nodokļa atbrīvošanu primārajam mājoklim. Ar šiem aprēķiniem ieskicētas arī iespējamās izmaiņas jaunajās kadastrālajās vērtībās. Par to, kādiem objektiem tās mainīsies, plašāk var uzzināt, Dienesta ģenerāldirektora vietnieka sniegtajā intervijā Latvijas avīzei.

Lasīt interviju Latvijas avīzē.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra