Kadastrālo vērtību izmaiņas grafiskā veidā

Zemāk pieejamas pārskata kartes par jaunajām bāzes vērtībām un kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņām zemei, ēkām, dzīvokļiem -  valsts un Pierīgas pašvaldību griezumā. Kartes sagatavotas uz 2016.gada 5.aprīli, izmantojot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju par:

  • dzīvojamās apbūves zemi -  lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601″
  • savrupmājām – ēkas tips “Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām, kods 11100103″
  • sērijveida dzīvokļiem
  • Jauno projektu dzīvokļiem – atrodas daudzdzīvokļu mājās, kas ekspluatācijā pieņemtas pēc 2000.gadam

Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupa

Bāzes vērtības (eiro/m2):

Individuālās apbūves zeme  – valsts

Individuālās apbūves zeme – Pierīga

Savrupmāju bāzes vērtības – valsts

Savrupmāju bāzes vērtības – Pierīga

Sērijveida dzīvokļu bāzes vērtības – valsts

Sērijveida dzīvokļu bāzes vērtības – Pierīga

Jauno projektu dzīvokļu bāzes vērtības – valsts

Jauno projektu dzīvokļu bāzes vērtības – Pierīga

Kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņas (%):

Individuālās apbūves zeme  – valsts

Individuālās apbūves zeme – Pierīga

Savrupmāju bāzes vērtības – valsts

Savrupmāju bāzes vērtības – Pierīga

Sērijveida dzīvokļu bāzes vērtības – valsts

Sērijveida dzīvokļu bāzes vērtības – Pierīga

Jauno projektu dzīvokļu bāzes vērtības – valsts

Jauno projektu dzīvokļu bāzes vērtības – Pierīga

Lauku nekustamo īpašumu grupa

Bāzes vērtības lauksaimniecībā izmantojamai zemei - karte un bāzes vērtības

Kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņas (%) lauku zemei


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra