Kadastrālo vērtību bāzes (2022.-2025.) projekta publiskošana

Atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 33.punktam Dienests ir sagatavojis Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” un veicis aprēķinus sagaidāmajām kadastrālo vērtību izmaiņām. Jaunā kadastrālo vērtību bāze izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju (izmantoti 2016.-2019.gada 1.jūlijam reģistrētie nekustamā īpašuma tirgus darījumi).

Ministru kabineta noteikumu projekts (projekts, anotācija, protokollēmums, pielikumi)

Kopsavilkums par kadastrālo vērtību izmaiņām (21 KB, PDF)

Ņemot vērā Kadastrālās vērtēšanas noteikumu 34.punktā noteikto, vienlaikus ar noteikumu projektu tiek publiskots plašāks kadastrālo vērtību bāzes  pamatojums:


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra