Jaunie (projektētie) vērtību zonējumi pieejami vairākos formātos

2016. gada 7. jūnijs, Kadastrālā vērtība

Ievērojot atsevišķu pašvaldību lūgumu, Dienests jaunos 2018.-2019.gadam izstrādātos vērtību zonējumus ir sagatavojis arī Auto CAD DWG formātā.

Līdz šim tie bija pieejami vai nu portālā kadastrs.lv kā datu slānis (tematiskā karte) vai tikai elektroniska dokumenta veidā (PDF formātā), kas nedeva pilnīgu iespēju pašvaldībām  analizēt izmaiņas kadastrālajās vērtībās un veidot nekustamā īpašuma nodokļa politiku savā teritorijā, kā arī piedalīties diskusijās par nekustamā īpašuma nodokļa likumdošanas pilnveidošanu.

Visi pieci nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumi (lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējums, meža zemes zonējums, dzīvojamo māju apbūves zonējums, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums un  komercobjektu apbūves zonējums) atrodami pie Kadastrālo vērtību bāzes 2018.-2019.gadam informācijas.

Skatīt zonējumus ! (datnes atrodas lapas apakšā).

DWG formātā sagatavotajos zonējumos pie atribūtiem ir norādīts tikai zonas numurs.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra