Izmaiņas kadastrālajās vērtībās 2018.gadā

Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdē izskatīto Informatīvo ziņojumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” un protokollēmuma 29.§ noteiktos uzdevumus, sadaļa tiks papildināta ar informāciju par iespējamām izmaiņām kadastrālajās vērtībās 2018.gadam.

Grozījumu projekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (nodots izskatīšanai Saeimā)


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra