Informē par vienotas nodokļa likmes noteikšanas iespējām nodokļa politikas pilnveidošanai

2016. gada 30. jūnijs, Kadastrālā vērtība

Šodien (30.jūnijā) Dienests piedalās otrajā Finanšu ministrijas organizētajā starpinstitūciju sanāksmē par veicamajiem grozījumiem NĪ nodokļa likumā, lai informētu par vienotas nodokļa likmes noteikšanas iespējām mājokļiem.

Uzdevums Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas darba devēju konfederāciju  izstrādāt un līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” , kas nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu, ņemot vērā nodokļa bāzes – kadastrālo vērtību – straujo pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt budžeta ieņēmumus, tika dots 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta sēdē (Nr.19, 31.§), atbalstot grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā  par jauno kadastrālo vērtību spēkā stāšanos no 2018.gada 1.janvāra.

Starpinstitūciju sanāksmē bez jau iepriekš minētajām piedalās arī pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Pierīgas pašvaldību apvienības.

Prezentācija pa vienotas nodokļa likmes iespējām

 


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra