Informē medijus par kadastrālajām vērtībām 2018.gadā un priekšlikumiem nodokļa izmaiņām

2016. gada 19. aprīlis, Kadastrālā vērtība

2016. gada 19. aprīlī plkst. 11.30 Ministru kabineta preses konferenču zālē notika mediju brīfings par grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.

Ministru kabinetā skatīja Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumus, kas paredzēs šogad spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi piemērot arī 2017. gada kadastrālo vērtību aprēķinam. Likumprojekts izstrādāts pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača iniciatīvas, lai pirms aktualizētās kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās būtu iespēja pārskatīt un izstrādāt priekšlikumus izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa politikā, novēršot strauju tā pieaugumu, īpaši mājokļiem.

Vienlaikus tika dots valdības uzdevums Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz gada beigām sagatavot grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu.

Mediju brīfingā piedalījās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš.

Mediju brīfingā sniegtā prezentācija


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra