Aprēķinu piemēri

Lai labāk izprastu, kā tiek aprēķināta kadastrālā vērtība, tālāk ir apkopoti vienkāršoti piemēri. Tajos visas zemes vai būvju viena kvadrātmetra vērtības ir izvēlētas kā piemēri, aprēķinos par konkrētu īpašumu ir jāpiemēro tajā vietā spēkā esošās bāzes vērtības, kas visas valsts teritorijā un dažkārt pat blakus esošos īpašumos ir atšķirīgas. Īpašumu bāzes vērtības ir iespējams uzzināt portālā www.kadastrs.lv

Apbūves zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji

Lauku zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji

Savrupmājas kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji

Daudzdzīvokļu un biroju ēkas atsevišķo telpu grupu īpašumu kadastrālās vērtības aprēķins

Zemes vienības daļas kadastrālās vērtības aprēķins


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra