Pieejamas speciālās vērtības lauku zemei 2019.gadā

2019. gada 22. janvāris, Kadastrālā vērtība

Kopš 2016.gada lauku zemēm lielākām par 3 ha nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām ieviesta speciālā vērtība. Arī 2019.gadā šim mērķim Dienests ir aprēķinājis speciālās vērtības.

Šogad speciālās vērtības kritērijam atbilstošas ir 325 600 zemes vienības, no kurām nodokļa pieauguma ierobežojumu izmantos vien 66 000 jeb 20 % zemes vienību. To skaits ievērojami samazinājies (2018.gadā tās bija ap 126 tūkst. zemes vienību), jo triju gadu laikā speciālā vērtība ir sasniegusi pilnu 2016.gada kadastrālo vērtību.

Līdzīgi kā zemes vienībām, arī zemes vienību daļu (nomas zemes) skaits, kam izmantos nodokļa pieauguma ierobežojumu, ir samazinājies. To piemēros 19% no 802 objektiem 92 novadu pašvaldībās.

Speciālās vērtības Dienests nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas, tāpēc ar tām var iepazīties tikai vietnē www.kadastralavertiba.lv. sadaļā “Speciālās vērtības lauku zemei”, kur tās ir pieejamas gan valsts griezumā, gan pa novadiem.

Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam, zemes vienību un zemes vienību daļu saraksti ar speciālajām vērtībām š.g. 10.janvārī ir nodoti pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

Speciālās vērtības 2019.gadā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra