Aprēķinātas speciālās vērtības lauku zemei 2018.gadā

2018. gada 11. janvāris, Kadastrālā vērtība

No 2016.gada lauku zemēm lielākām par 3 ha nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām ieviesta speciālā vērtība. Arī 2018.gadā šim mērķim Dienests ir aprēķinājis speciālās vērtības.

Šogad speciālās vērtības kritērijam atbilstošas ir 325 000 zemes vienības, no kurām nodokļa pieauguma ierobežojumu izmantos 126 500 jeb 39 % zemes vienību. Attiecībā uz zemes vienību daļām (nomas zemēm) to saglabās 51% no 770 objektiem.

Speciālās vērtības Dienests nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas, tāpēc ar tām var iepazīties tikai vietnē www.kadastralavertiba.lv. sadaļā “Speciālās vērtības lauku zemei”, kur tās ir pieejamas gan valsts griezumā, gan pa novadiem.

Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam, zemes vienību saraksti ar speciālajām vērtībām š.g. 9.janvārī ir nodoti pašvaldībām, lai tās varētu aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.

Speciālās vērtības 2018.gadā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra