Aprēķinātas speciālās vērtības lauku zemei 2017.gadā

2017. gada 17. janvāris, Kadastrālā vērtība

Ņemot vērā no 2016.gada lauku zemei lielākai par 3 ha nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām ieviesto speciālo vērtību, arī 2017.gadā Dienests ir aprēķinājis speciālās vērtības.

Šogad speciālās vērtības kritērijam atbilstošas ir 324 5000 zemes vienības, no kurām nodokļa pieauguma ierobežojumu izmantos 36 % zemes vienību. Tas nozīmē, ka par 10% speciālā vērtība palielināsies 209 500 zemes vienību. Taču tas ir par 17% mazāk, salīdzinājumā ar 2016.gadu, kad stājoties spēkā jaunajām kadastrālajām vērtībām lauku zemei, nodokļa ierobežojums attiecās uz 53% zemes vienību.  Savukārt šogad nodokļa pieauguma ierobežojumu nepiemēros jau 115 000 zemes vienību, kas ir 6,7 reizes vairāk nekā 2016.gadā, kad zemes vienību skaits, uz kurām nodokļa pieauguma ierobežojums neattiecās bija 17 000. Tas nozīmē, ka 115 000 lauku zemes vienību pašvaldības nodokļa aprēķinā izmanto 2017.gada kadastrālo vērtību, kur izmaiņas ir 10% robežās, t.sk. kadastrālā vērtība nemainīsies 15 234 vienību, bet samazināsies 7 581 zemes vienībām.

Speciālās vērtības Dienests nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas, tāpēc ar tām var iepazīties tikai vietnē www.kadastralavertiba.lv. sadaļā “Speciālās vērtības lauku zemei”, kur tās ir pieejamas gan valsts griezumā, gan pa novadiem.

Tāpat atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam, zemes vienību saraksti ar speciālajām vērtībām līdz š.g. 10.janvārim ir nodoti pašvaldībām, lai tās varētu aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.

Speciālās vērtības lauku zemei 2017.gadā skatīt šeit!

Statistika par zemes vienībām, kas atbilst speciālās vērtības noteikšanas kritērijam (zemes vienības platība ir lielāka par 3ha un lietošanas mērķis ir no lietošanas mērķu grupas 01, 02, 03)

* likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa pieauguma ierobežojums 10% apmērā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra