Sākums

Lapu www.kadastralavertiba.lv Valsts zemes dienests ir izveidojis, lai ikvienam interesentam neatkarīgi no priekšzināšanām būtu iespējams gūt priekšstatu par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību un tās aprēķināšanu. Vienkāršoti kadastrālās vērtības aprēķināšanas mehānisms skaidrots sadaļā “Vienkārši par kadastrālo vērtību“. Gadījumā, ja rodas papildus jautājumi par šo sadaļu, atbildes, iespējams, spēsiet atrast sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“, turpat komentāru sadaļā varat uzdot arī savu jautājumu, uz kuru centīsimies operatīvi atbildēt.

Savukārt tiem, kas vēlas izprast kadastrālās vērtības veidošanos līdz pēdējam komatam, aicinām izpētīt lapas pārējās sadaļas, galvenokārt sadaļu “Vērtēšanas process“. Jāatzīmē, ka kadastrālā vērtība nevar būt aprēķināta nepareizi, jo vērtības aprēķinu veic Kadastra informācijas sistēma automātiski, pamatojoties uz vērtību ietekmējošajiem faktoriem. Cilvēciskās kļūdas iespējamība ir izslēgta. Tiesa, ir svarīgi, lai aprēķinā izmantotie Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati (vērtību ietekmējošie faktori) būtu korekti un atbilstoši stāvoklim dabā.

Sadaļā “Tirgus dati” ir iespējams aplūkot dažādus statistikas pārskatus, kas tiek ģenerēti automātiski no Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās reģistrētajiem datiem, kā arī profesionāli veidotus īpašuma tirgus apskatus un dažādu citu statistikas informāciju.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra